Phrases de thaï

Phrases de thaï (Expressions communes)

Durée: 30 min

Cette section renferme 400 des expressions les plus utilisées en thaï. Ceci devrait vous aider à améliorer vos aptitudes à parler, lire et écrire. L’exploration de la liste entière vous aidera à lancer des conversations et à comprendre ce qui vous a été dit. Ceci est la page 1, et ceux-ci sont le reste des pages: phrases 2, phrases 3 phrases 4. Si vous désirez écouter la prononciation d'un mot, cliquez svp sur l'icône audio . Pour toute question au sujet de ce cours, svp envoyez moi un courrier électronique directement ici : Contact.

Phrases de thaï 1

Phrases Thaï Audio
Comment ca va?คุณเป็นอย่างไรบ้าง
khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
Comment allez-vous?คุณสบายดีไหม
khuṇ s̄bāy dī h̄ịm
Ça va?เป็นไง
pĕn ngị
Ca va, merci.สบายดี ขอบคุณ
s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ
Salut!สวัสดี
s̄wạs̄dī
Bonjour!สวัสดีตอนเช้า
s̄wạs̄dī txn chêā
Bon après-midi!สวัสดีตอนบ่าย
s̄wạs̄dī txn b̀āy
Bonsoir!สวัสดีตอนเย็น
s̄wạs̄dī txn yĕn
Et toi?แล้วเธอละ่
læ̂w ṭhex là
Et vous?แล้วคุณละ่
læ̂w khuṇ là
Bien.ก็ดี
k̆dī
Nous parlons deux languesเราพูดได้สองภาษา
reā phūd dị̂ s̄xng p̣hās̄ʹā
Ils parlent quatre languesพวกเขาพูดได้สี่ภาษา
phwk k̄heā phūd dị̂ s̄ī̀ p̣hās̄ʹā
Je connais un pays(ผม / ฉัน) ไปเยี่ยมชมมาหนึ่งประเทศ
(p̄hm/ c̄hạn) pị yeī̀ym chm mā h̄nụ̀ng pratheṣ̄
Elle connaît trois paysเธอไปเยี่ยมชมมาสามประเทศ
ṭhex pị yeī̀ym chm mā s̄ām pratheṣ̄
Elle a une soeurเธอมี (พี่สาว / น้องสาว) หนึ่งคน
ṭhex mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) h̄nụ̀ng khn
Il a deux soeursเขามี (พี่สาว / น้องสาว) สองคน
k̄heā mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) s̄xng khn
Bienvenue!ยินดีต้อนรับ
yindī t̂xnrạb
Tu l'aimes ici?คุณชอบที่นี่ไหม
khuṇ chxb thī̀ nī̀ h̄ịm
A tout à l'heure.แล้วพบกันใหม่
læ̂w phb kạn h̄ım̀
Merci beaucoup.ขอบคุณมากมาก
k̄hxbkhuṇ māk māk
J'aime bien!ฉันชอบมันมาก
c̄hạn chxb mạn māk
Heureux.มีความสุขดี
mī khwām s̄uk̄h dī
Triste.เศร้า
ṣ̄er̂ā
Merci.ขอบคุณ
k̄hxbkhuṇ
Je vous en prie.ไม่เป็นไร
mị̀ pĕnrị
Bonne journée.ขอให้มีวันดีดีนะ
k̄hx h̄ı̂ mī wạn dī dī na
Bonne nuit.สวัสดีตอนกลางคืน ลาก่อน
s̄wạs̄dī txn klāngkhụ̄n lā k̀xn
Bon voyage!ขอให้เดินทางปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng plxdp̣hạy
C'était bien de te parler.ดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกับคุณ
dīcı thī̀ dị̂ cex læa phūd khuy kạb khuṇ
J'ai raison ou tort?(ผม / ฉัน) ผืดหรือถูก
(p̄hm/ c̄hạn) p̄hụ̄d h̄rụ̄x t̄hūk
Il est plus jeune ou plus âgé que toi?เขาอ่อนกว่า หรือแก่กว่าคุณ
k̄heā x̀xn kẁā h̄rụ̄x kæ̀ kẁā khuṇ
Ce test est-il facile ou difficile?ข้อสอบนี้ ยากหรือง่าย
k̄ĥxs̄xb nī̂ yāk h̄rụ̄x ng̀āy
Ce livre est-il nouveau ou vieux?หนังสือเล่มนี้ ใหม่หรือเก่า
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ h̄ım̀ h̄rụ̄x kèā
C'est très cherสิ่งนี้แพงมาก
s̄ìng nī̂ phæng māk

Questions?

Pour toute question au sujet de cette leçon sur les directions, envoyez moi un courrier électronique directement ici : Contact

List d'expressions communes

Expressions communes Thaï Audio
Languages
Je ne parle pas coréenไม่พูดภาษาเกาหลี
mị̀ phūd p̣hās̄ʹā keāh̄lī
J'adore la langue japonaiseชอบภาษาญี่ปุ่น
chxb p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
Je parle italien(ผม / ฉัน) พูดภาษาอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) phūd p̣hās̄ʹā xitāleīyn
Je voudrais apprendre l'thaï(ผม / ฉัน) อยากเรียนภาษาสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk reīyn p̣hās̄ʹā s̄pen
Ma langue maternelle c'est l'allemandภาษาแม่ของ (ผม / ฉัน) คือถาษาเยอรมัน
p̣hās̄ʹā mæ̀ k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) khụ̄x t̄hās̄ʹā yexrmạn
Apprendre l'thaï est facileภาษาสเปนเรียนง่าย เป็นเร็ว
p̣hās̄ʹā s̄pen reīyn ng̀āy pĕn rĕw
Origins
Il a un tapis marocainเขามีพรมจากประเทศโมร็อกโก
k̄heā mī phrm cāk pratheṣ̄ mor̆xkko
J'ai une voiture américaine(ผม / ฉัน) มีรถอเมริกัน
(p̄hm/ c̄hạn) mī rt̄h xmerikạn
J'adore le fromage français(ผม / ฉัน) ชอบเนยแข็งจากฝรั่งเศษ
(p̄hm/ c̄hạn) chxb ney k̄hæ̆ng cāk f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ
Je suis italien(ne)(ผม / ฉัน) เป็นคนอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn xitāleīyn
Mon père est grecพ่อของ (ผม / ฉัน) เป็นคนกรีก
ph̀x k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn krīk
Ma femme est coréeneภรรยาของผมเป็นคนเกาหลี
p̣hrryā k̄hxng p̄hm pĕn khn keāh̄lī
Countries
Vous êtes allé(e) en Inde?คุณเคยไปประเทศอินเดียหรือไม่
khuṇ khey pị pratheṣ̄ xindeīy h̄rụ̄x mị̀
Je viens de l'Espagne(ผม / ฉัน) มาจากสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) mā cāk s̄pen
J'habite aux États-Unis(ผม / ฉัน) พำนักอยู่ในอเมริกา
(p̄hm/ c̄hạn) phảnạk xyū̀ nı xmerikā
Je voudrais aller en Allemagne(ผม / ฉัน) อยากไปเยอรมนี
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk pị yexrmnī
Je suis né(e) en Italie(ผม / ฉัน) กำเนิดในอิตาลี
(p̄hm/ c̄hạn) kảneid nı xitālī
Le Japon est un beau paysญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สวยงามมาก
ỵī̀pùn pĕn pratheṣ̄ thī̀ s̄wyngām māk
Ça fait longtempsไม่ได้พบกันมานาน
mị̀ dị̂ phb kạn mā nān
Tu m'as manquéฉันคิดถึงคุณ
c̄hạn khidt̄hụng khuṇ
Quoi de neuf?มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างไหม
mī xarị h̄ım̀«keid k̄hụ̂n b̂āng h̄ịm
Rien de nouveauไม่มีอะไรใหม่เลย
mị̀mī xarị h̄ım̀ ley
Faîtes comme chez vous!ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านนะ
thảtạw tām s̄bāy h̄emụ̄xn xyū̀ b̂ān na
Bon voyageขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng doy plxdp̣hạy
Puis-je pratiquer l'italien avec vous?ฉันสามารถฝึกภาษาอิตตาลีกับคุณได้ไหม
c̄hạn s̄āmārt̄h f̄ụk p̣hās̄ʹā xit tā lī kạb khuṇ dị̂ h̄ịm
Je parle français mais avec accentฉันพูดภาษาฝรั่งเศสแบบมีสำเนียง
c̄hạn phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄ bæb mī s̄ảneīyng
Je suis né(e) à Miamiฉันเกิดที่ไมอามี่
c̄hạn keid thī̀ mị xā mī̀
Je suis du Japonฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น
c̄hạn mā cāk pratheṣ̄ ỵī̀pùn
La carte est dans le livreจดหมายอยู่ข้างในหนังสือ
cdh̄māy xyū̀ k̄ĥāng nı h̄nạngs̄ụ̄x
Le stylo est sous le bureauปากกาอยู่ใต้โตะ๊
pākkā xyū̀ tı̂ toá
Directionsทิศทาง
thiṣ̄thāng
Puis-je vous aider?มีอะไรให้ช่วยไหม (ครับ / คะ)
mī xarị h̄ı̂ ch̀wy h̄ịm (khrạb/ kha)
Pouvez-vous m'aider?กรุณาช่วยด้วย (ครับ / ค่ะ)
kruṇā ch̀wy d̂wy (khrạb/ kh̀a)
Pouvez-vous m'indiquer?ขอดูได้ไหม (ครับ / คะ) ช่วยบอกได้ไหม
k̄hx dū dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha) ch̀wy bxk dị̂ h̄ịm
Venez avec moi!มาด้วยกัน (ครับ / ค่ะ)
mā d̂wy kạn (khrạb/ kh̀a)
Le centre-villeใจกลางเมือง
cıklāng meụ̄xng
Excusez-moi!ขอโทษ (ครับ / ค่ะ)
k̄hxthos̄ʹ (khrạb/ kh̀a)
Allez tout droitตรงไป
trng pị
Pour aller au musée?ผมจะไปพิพิธภัณฑ์อย่างไร (ครับ / คะ)
p̄hm ca pị phiphiṭhp̣hạṇṯh̒ xỳāngrị (khrạb/ kha)
Ça prend combien de temps pour y aller?การเดินทาง ใช้เวลานานเท่าไหร่ (ครับ / คะ)
kār deinthāng chı̂ welā nān thèā h̄ịr̀ (khrạb/ kha)
Je suis perdu(e)หลงทาง (ครับ / ค่ะ)
h̄lng thāng (khrạb/ kh̀a)
Je ne suis pas d'iciผมไม่ใช่คนท้องถิ่น (ครับ / ค่ะ)
p̄hm mị̀chı̀ khn tĥxngt̄hìn (khrạb/ kh̀a)
Il est loin d'iciอยู่ห่างออกไปจากตรงนี้
xyū̀ h̄̀āng xxk pị cāk trng nī̂
Il est près d'iciใกล้ๆ
kıl̂«
Un moment, s'il vous plaît!กรุณารอสักครู่ (ครับ / ค่ะ)
kruṇā rx s̄ạk khrū̀ (khrạb/ kh̀a)
Tournez à gaucheเลี้ยวซ้าย
leī̂yw ŝāy
Tournez à droiteเลี้ยวขวา
leī̂yw k̄hwā

Partagez la connaissance

Si vous avez aimé ces leçons, vous pouvez svp, les partager avec vos amis et votre famille en cliquant ici : Share .

Voici les autres pages sur les phrases en thaï: phrases 2, phrases 3, phrases 4. Vous pouvez également cliquer sur l’un des liens ci-dessous, ou retourner à notre page d’accueil ici : Leçons de thaï.

" " "